Tirttulasta 1860-luvulta alkaen levinneet suvun keskihaarat

Antti Johanneksenp Paavolaisen talon paikka Tirttulassa. Kuvattu 2006.

Antti Paavolaisen (1814-1867) ja Maria Kuortin (1815-1892) avioliitto oli Paavolaisten leviämisen kannalta ratkaiseva, heille syntyi 11 lasta pelkkiä poikia. Heistä 7 varttui aikuisiksi ja kuudella oli jälkeläisiä. Antti ja Maria olivat muuttaneet Vuottaalta Viipurin-Pietarin maantien varteen saaden haltuunsa Tirttulan kylässä vanhan kievaripaikan, jota Hämeestä tulevat kauppamiehet olivat käyttäneet viimeisenä etappina ennen Pietaria.

Muuton ajankohta sijoittuu jonnekin vuoden 1855 jälkeen, jolloin heidän seitsemän poikansa pesue oli jo syntynyt. Sellaista joukkoa eivät Vuottaan pellot enää olisi elättäneetkään. 

Tällaiselta vilkkaalta kulkuväylältä oli myös Antin ja Marian poikien helppo levittäytyä eri puolille Etelä-Kannasta.  

Tästä linkistä aukeavat 

Kivennavan kyläkartat  sivustolla Kivennapa.fi 

Tirttulassa, kirkonkylän naapurissa varttuivat siis ne seitsemän veljestä, joista kolme otti aikanaan puolisokseen Terijoen Kuokkalassa kauppaa pitäneen Pietari Käävän tyttäriä, loput kälyksistä olivat myös ”kääpäläisii”, näiden serkkuja tai serkkujen lapsia. Veljeksistä kaksi jäi viljelijöiksi Tirttulaan, mutta viisi veljestä levittäytyi heti maaseudulla sallitun kaupankäynnin alettua eri puolille Kivennapaa: Joutselkään, Raivolaan, Ahjärvelle ja kirkonkylään, sekä Terijoelle, josta muodostettiin oma pitäjänsä vasta 1921. Näin Paavolaisen veljekset muodostivat aikansa kauppaketjun eteläisellä Kannaksella. Alkupääomaa ja luototusta on varmasti järjestynyt alkuun Kääpien kanssa. Paavolaisten kauppojen kanssa joutuivat pian kaikki tekemisiin, joten kadehtijoitakaan ei varmaan ole puuttunut. 


Allaoleva taulu aukeaa omaksi sivukseen.