Karjalainen sukuni -webinaarin esitelmä suvusta ja Erkki Paavolaisesta nähtävissä youtubessa.

25.5.2021

KARJALAN LIITON JA KARJALAN SIVISTYSSEURAN WEBINAARI-SARJA.  Kerran kuussa torstaisin. Esitelmät nähtävissä sen jälkeen myös YouTuben kautta. 

Pentti Paavolainen luennoi 6.5.2021 klo 18 aiheesta Suku, luokkaretket ja politiikka. Lampuodin pojasta ministeriksi - tapaus Erkki Paavolainen (1890-1960)

Koko Suomen taloudellinen, sivistyksellinen ja valtiollinen kehitys oli nopeaa 1870-luvulta alkaen, se kesti kunnes kuuden vuosikymmenen jälkeen kaikki keskeytyi. Kivennapa eteläisellä Kannaksella oli yksi lahjoitusmaapitäjiä, joissa lampuodit viljelivät, mutta eivät omistaneet maitaan, jotka omisti Systerbäckin asetehdas. Riihimäen - Pietarin rata (1870) muutti  kaiken, kun kahden miljoonan asukkaan suurkaupunki käytännössä levittäytyi Kannakselle ja sen rannoille. Elintason nousu oli nopeaa, ja suomalaiset hyötyivät venäläisistä kaikin tavoin. Mutta jyrkkä oli myös suomalaisuusliike ja laillisuusrintama, kun venäläiset ihmettelivät maan erilaisia lakeja.

Tarkastelun kohteena on yksi luokkaretken tehneistä suvun jäsenistä, maisteri, kouluneuvos Erkki Paavolainen (1890-1960), jolle se tapahtui, opettajan, poliitikon ja lehtimiehen uran myötä. Hän tunsi kaikki ihmiset ja kantoi monta vastuuta hartioillaan, kirjoitti loputtomasti artikkeleita ja eduskuntakatsauksia sanomalehti Karjalaan. Hän oli rakentamassa Kannaksen roolia lyhyellä itsenäisyyden ajalla, oli Karjalan Liiton ensimmäinen toiminnanjohtaja. Vain 15 vuotta sotien jälkeen sydän kuitenkin uupui. Kirjoittamatta jääneiden muistelmien sijaan syntyi lapsuusajan kertomuksia vanhasta Kivennavasta ja Terijoesta.